PROFILE PRODUCTS SERVICES REFERNCES NEW & EVENTS CAREER
 
HOME | DOWNLOADS | CONTACT US
TH | EN
 
CAREER
 
POSITION
QUALIFICATIONS
> SALES ENGINEER
คุณสมบัติ:
• เพศ ชายหรือหญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ เครื่องกล
• ประสบการณ์ เคยผ่านงานด้านฝ่ายขาย ในส่วนของงานโปรเจค
• ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน MSOffice ได้
• โปรแกรม AUTO Cad
คุณสมบัติ อื่นๆ :
• มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน:
• รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าที่กำหนด
• มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Key account ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง
• วางแผนการเดินทางเข้าพบลูกค้า เตรียมข้อมูลลูกค้า สินค้าสาธิต เงื่อนไขการขาย เยี่ยมลูกค้าและนำเสนอสินค้า พร้อมรับคำติชม เพื่อนำมาทำรายงานส่งให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
• จัดทำเอกสารต่างๆที่ใช้ในการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบขอซื้อ เป็นต้น
• หาข้อมูลลูกค้าใหม่ เข้าแนะนำตัว แนะนำบริษัท และสินค้าแก่ลูกค้าใหม่ วิเคราะห์ศักยภาพและติดตามงานของลูกค้าใหม่
• เก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวของตลาด เก็บข้อมูลลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและใหม่
• ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• ค่าตอบแทนการขาย
• ค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถยนต์
• เครื่องแบบพนักงาน