PROFILE PRODUCTS SERVICES REFERNCES NEW & EVENTS CAREER
 
HOME | DOWNLOADS | CONTACT US
TH | EN
 
OUR News & Events
Team Building สัมมนาประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ต เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็น Team Work โดยมาในรูปแบบการเล่นเกมส์และมีการสัมมนาอบรมการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถนำความรู้เพิ่มเติมที่ได้ มาปรับปรุงการทำงานและการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
event08_001
event08_001 hi-res
event08_002
event08_002 hi-res
event08_003
event08_003 hi-res
event08_004
event08_004 hi-res
event08_005
event08_005 hi-res
event08_006
event08_006 hi-res
event08_007
event08_007 hi-res
event08_008
event08_008 hi-res
event08_009
event08_009 hi-res
event08_010
event08_010 hi-res
event08_011
event08_011 hi-res
event08_012
event08_012 hi-res
event08_013
event08_013 hi-res
event08_014
event08_014 hi-res
event08_015
event08_015 hi-res
event08_016
event08_016 hi-res
event08_017
event08_017 hi-res
event08_018
event08_018 hi-res
event08_019
event08_019 hi-res
event08_020
event08_020 hi-res
event08_021
event08_021 hi-res
event08_022
event08_022 hi-res
event08_023
event08_023 hi-res
event08_024
event08_024 hi-res
event08_025
event08_025 hi-res
event08_026
event08_026 hi-res
event08_027
event08_027 hi-res
event08_028
event08_028 hi-res
event08_029
event08_029 hi-res
event08_030
event08_030 hi-res
event08_031
event08_031 hi-res
event08_032
event08_032 hi-res
event08_033
event08_033 hi-res
event08_034
event08_034 hi-res
event08_035
event08_035 hi-res
event08_036
event08_036 hi-res
event08_037
event08_037 hi-res
event08_038
event08_038 hi-res
event08_039
event08_039 hi-res
event08_040
event08_040 hi-res
event08_041
event08_041 hi-res
event08_042
event08_042 hi-res
event08_043
event08_043 hi-res
event08_044
event08_044 hi-res
event08_045
event08_045 hi-res
event08_046
event08_046 hi-res
event08_047
event08_047 hi-res
event08_048
event08_048 hi-res
event08_049
event08_049 hi-res
event08_050
event08_050 hi-res
event08_051
event08_051 hi-res
event08_052
event08_052 hi-res
event08_053
event08_053 hi-res
event08_054
event08_054 hi-res
event08_055
event08_055 hi-res
event08_056
event08_056 hi-res
event08_057
event08_057 hi-res
event08_058
event08_058 hi-res
event08_059
event08_059 hi-res