PROFILE PRODUCTS SERVICES REFERNCES NEW & EVENTS CAREER
 
HOME | DOWNLOADS | CONTACT US
TH | EN
 
OUR News & Events
• คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทไทยรุ่งโรจน์ไพศาลจำกัดและบริษัท เวนโซ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดทริปทำบุญไหว้พระ 9 วัด ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2558 คือ ศาลหลักเมือง วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสระเกศ เพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยและเป็นศิริมงคลต่อ ชีวิต สุขภาพ หน้าที่การงาน ธุรกิจ ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป
event06_001
event06_002
event06_003
event06_004
event06_005
event06_006
event06_007
event06_008
event06_009
event06_010
event06_011
event06_012
event06_013
event06_014
event06_015
event06_016
event06_015
event06_016